Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen. Dat kan tijdelijk zijn of voor altijd. Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind of WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Inter Linea regelt vrijwillig bewind. Een andere naam daarvoor is beschermingsbewind. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor mensen vanaf 18 jaar (meerderjarig).

Bij beschermingsbewind worden uw goederen onder bewind gesteld. Bijna altijd betreft dat alle goederen. Meestal zijn dit de inkomsten, de uitgaven en de bankrekeningen. Maar bijvoorbeeld ook effectenrekeningen of ander vermogen kan hieronder vallen. Over deze goederen mag u niet meer zelf beslissen. Over de goederen die niet onder bewind zijn gesteld, behoudt u uw beslissingsvrijheid. U kunt daarbij denken aan een leefgeldrekening, waarop een bedrag wordt gestort voor het dagelijkse levensonderhoud. Hierover beslist u zelf en bent u geen verantwoording schuldig aan een ander.

In een persoonlijk gesprek bespreken we graag de wensen en de mogelijkheden met u.