Wat doet Inter Linea?

U kunt zich iedere dag aanmelden bij Inter Linea. Dat kan telefonisch, via de website of via de email.

Tijdens het kennismakingsgesprek, dat bij u thuis of bij uw hulpverlenende instantie op kantoor plaatsvindt, wordt de problematiek in kaart gebracht en uw financiële situatie geïnventariseerd. Er wordt uitleg gegeven over beschermingsbewind, wat u van Inter Linea kunt verwachten en wat Inter Linea van u verwacht. Samen bepalen we welke ondersteuning het beste aansluit bij uw problematiek.

Als u besluit met Inter Linea verder te willen, dan zal Inter Linea in geval van bewindvoering de aanvraag bij de rechtbank verzorgen. De rechtbank zal u uitnodigen voor de zitting. Indien gewenst zal ik hierbij aanwezig zijn.

De beschikking (de goedkeuring van de rechtbank dat Inter Linea uw bewindvoerder wordt) wordt binnen 2 weken naar de cliënt gestuurd. Vanaf dat moment start de bewindvoering en wordt het financiële beheer overgenomen door Inter Linea.

Inter Linea maakt voor het beheren van de financiële administratie gebruik van het softwarepakket OnView. Voor dit systeem is gekozen omdat het kwalitatief goed, betrouwbaar en niet op de laatste plaats transparant is. U hebt de mogelijkheid om online mee te kijken in uw administratie en toezicht te houden op de bankrekening. U kunt alle bij- en afschrijvingen zien. Op die manier is de financiële situatie op ieder moment inzichtelijk.