Wat verwachten wij van u?

Inter Linea wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Om dat te kunnen doen, hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u bijvoorbeeld om informatie te geven en verder maken wij afspraken over onze samenwerking.

Informatie
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het voor ons belangrijk dat u altijd tijdig volledige en juiste informatie geeft over uw situatie. Wij willen erop kunnen vertrouwen dat u zich hieraan houdt. Ook als u informatie heeft die noodzakelijk is voor onze dienstverlening, maar die nog niet bij ons bekend is, verwachten wij dat u dit per omgaande ongevraagd aan ons doorgeeft.

Medewerking
Het is belangrijk dat u altijd volledige medewerking geeft aan de dienstverlening, gevraagd en ongevraagd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zich goed aan de gemaakte afspraken houdt.

Overleg
Het is noodzakelijk dat u altijd vooraf overlegt voordat u iets gaat doen dat van invloed is op uw situatie. Bijvoorbeeld de intentie tot aankoop van goederen (roerend en onroerend), maar ook als het gaat om samenwonen of scheiden.